variace vm

občanské sdružení variace vm se věnuje zejména keramické tvorbě, tvorbě výtvarných objektů pro veřejná prostranství, pořádání výstav a kurzů